Absolventi pošas tālāk…

Atpakaļ

Topošajiem absolventiem mācību gads aiz muguras – gan skolas solā, gan vienmuļās darba dienās mājās pie ekrāna, gan individuālās tikšanās skolā, arī āra nodarbībās agrā pavasarī. Savdabīgā pieredzē un apstākļos jau kopš iepriekšējā mācību gada marta.

Valsts pārbaudījumi, kuri tika mainīti tikai pēc nosaukuma un laika grafika nevis satura, arī nokārtoti – paši sevi esam pārbaudījuši. Ne viens vien jau kopš maija vidus papildus gatavojas iestājpārbaudījumiem individuāli pie skolotājiem. Kāds cits jau bauda vasaras brīvību, vēl kārto nepaveikto vai sācis strādāt. Visiem kopīgs tas, ka vēl var izbaudīt pēdējās skolas dienas ar klasesbiedriem, gaidīt atestāta saņemšanu un posties kārtot savu dzīvi tālāk nākamajās skolās – ir sākušies iestājeksāmeni.

Svinīgais skolas nobeigums MŪSU absolventiem 11.jūnijā plkst. 15.00 skolas pagalmā kopā ar pirmo skolotāju, klases audzinātājām un ģimenēm.

Paldies absolventiem un vecākiem par skaisto dāvanu skolai – mūsu rododendru dārzs iet plašumā un briest skaistumā!!!