VUGD ATGĀDINA: AR BĒRNIEM IR JĀPĀRRUNĀ DROŠAS VASARAS PAVADĪŠANAS PAMATPRINCIPI!

Atpakaļ


 

Katru
gadu skolēni ar nepacietību gaida silto laiku un vasaras brīvlaika sākumu, kas nav
iedomājams bez atpūtas pie dabas, peldēšanās, ugunskuru un grilu kurināšanas, pastaigām
svaigā gaisā mežā vai parkā, kā arī, protams, bez ogošanas vai sēņošanas. Lai
šajā vasarā nenotiktu traģiski nelaimes gadījumi, Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) atgādina vairākus drošas vasaras pavadīšanas
pamatprincipus!

Neapdomīga un pārgalvīga rīcība, kā arī nezināšana nereti noved pie traģiskiem negadījumiem. Ik gadu vasara ir tas laiks, kad notiek visvairāk traģisku nelaimes gadījumu – 2016.gadā tieši vasaras mēnešos vairāki desmiti bērnu un pieaugušo nokļuva dažādos negadījumos, cieta un arī gāja bojā. Pagājušajā gadā ugunsgrēkos gāja bojā 95 cilvēki, no kuriem četri bija bērni, cieta 302 cilvēki, no kuriem 20 bija bērni, bet izglābts tika 291 cilvēks, kuru skaitā 26 bija bērni. Savukārt atpūta pie ūdens vasaras mēnešos traģiski beidzās 44 cilvēkiem, to skaitā arī diviem bērniem, kuri noslīka. Bet pastaiga mežā nelāgi beidzās 70 cilvēkiem, no kuriem seši bija bērni, kuri apmaldījās un pašu spēkiem nevarēja izkļūt ārā no meža. 

VUGD atgādina, ka vecākiem ir savlaicīgi ar bērniem jāpārrunā tēmas, kas saistītas ar drošību vasarā un rīcību ārkārtas situācijās, lai šovasar atpūta brīvā dabā nepārvērstos traģēdijā, neciestu un neietu bojā bērni. Bērnu vecākiem un citiem pieaugušajiem jāņem vērā, ka bērni mācās no tā, kā rīkojas viņu vecāki un citi pieaugušie – ja viņi būs neapdomīgi un pārkāps drošības noteikumus, tad tā rīkosies arī bērni, jo domās, ka tas ir pareizi. 

Lai šo vasaru aizvadītu bez traģiskiem
nelaimes gadījumiem, VUGD ierosina vecākiem ar bērniem pārrunāt šādus ar
drošību vasarā saistītus tematus:

1.     Kā uzvesties atpūšoties pie ūdens?

Aizvien
pieturoties siltākam laikam, liela daļa iedzīvotāju atvēsinājumu rod tieši
peldoties. VUGD aicina uzsākt peldēšanas sezonu tikai tad, kad ūdens
temperatūra ir sasniegusi vismaz +18C. Peldēties ieteicams tikai oficiālajās peldvietās (par to liecina zīme “Peldēties atļauts”), vai, ja tuvumā nav šādu peldvietu, tad tādās peldvietās, kuru krasts ir lēzens, ar cietu pamatu, bez lielas straumes un atvariem. Pirms peldēšanās noteikti ir jāpārbauda ūdenstilpnes gultne, jo ziemas laikā tā var būt mainījusies un uz tās var atrasties dažādi priekšmeti. Nodarbojoties ar kādu no ūdens sporta veidiem vai vizinoties ar laivu, kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, visiem obligāti jāvelk glābšanas vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdenstilpnēm uz mirkli nepieskatīts bērns var pakļūt zem ūdens un noslīkt. Piemēram, piemājas dīķi bieži kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots dīķis vai piepūšamais baseins. VUGD aicina vecākus apzināties, ka atrašanās ar bērnu pie ūdens nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, jo bērni bez pārtraukuma ir jāuzmana visu laiku – pat uz minūti novēršot uzmanību no bērna, var notikt liela nelaime un viņš var iekrist ūdenī.

2.     Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot
mājās bez pieaugušo klātbūtnes?

Vasaras
laikā noteikti gadīsies arī kāda lietaina diena vai diena, kad bērnam laiks
jāpavada iekštelpās bez pieaugušo klātbūtnes. Atstājot bērnus vienatnē
iekštelpās, aicinām vecākus parūpēties, lai bērniem pašiem nav jāgatavo vai
jāsilda ēdiens uz plīts, jo nepareizi darbojoties ar plīti vai aizmirstot
ēdienu uz tās un aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.

Ne
vienmēr bērnu izraisīto ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība vai palaidnība, jo
ugunsgrēki nereti izceļas tieši no bērnu nezināšanas vai neprasmes veikt
saimnieciskos darbus. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties ap plīti vai
kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem kopā ar bērniem to izmēģināt,
piemēram, gatavot ēdienu un tikai pēc tam ļaut bērnam rīkoties patstāvīgi
virtuvē.

3.     Nedrīkst atrasties un staigāt pa pamestām ēkām un būvlaukumiem!

Ja
bērni vasaras brīvlaiku pavada pilsētā, aiciniet viņus neizvēlēties par
pastaigu un rotaļu vietu pamestas jaunceltnes un ēkas. Tas ir aizliegts un var
būt ļoti bīstami, jo ir iespējams nokrist no liela augstuma, iekrist bedrē ar
būvgružiem, tādējādi gūstot nopietnas veselības problēmas un pat apdraudot savu
dzīvību.

VUGD
aicina vecākus pārrunāt ar bērniem viņu drošības jautājumus, lai bērni nekāptu
uz ēku jumtiem un nestaigātu pa pamestām ēkām.

4.     Pieaugušie ir jāinformē par to, kur plāno doties un
cik ilgi būsi prom!

Sākoties
vasaras brīvlaikam, daudzi bērni mājās paliks vieni, taču vecākiem būtu jāpieradina
bērnus regulāri informēt vecākus, kurp viņi nolēmuši doties un ar ko kopā un
cik ilgu laiku būs prom.

Ikvienam
vecākam jebkurā laikā būtu jābūt spējīgam atbildēt uz jautājumu, kur pašlaik
atrodas un, ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais bērns. Tas ir nepieciešams
tādēļ, lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes gadījums vai
nepieciešama vecāku palīdzība, bet bērns satraukumā var nespēt uzreiz nosaukt
precīzu savu atrašanās vietu.

 

5.     Kā pareizi rīkoties, ja notikusi nelaime un, kuros
gadījumos jāzvana uz tālruni 112!

Nereti brīžos, kad notikusi kāda nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi jārīkojas un kur ir jāzvana, lai saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime – jāpārrunā tas, kuros gadījumos ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz tālruni 112 un kāda informācija jāsniedz piezvanot, kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime, bet nav pieejams telefons, ka, tad ir jāmeklē tuvākais pieaugušais un jāizstāsta par notikušo. 

Ir
svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par katru nelaimi
ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt gan cilvēkus, gan
īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par nelaimes izraisīšanu nedraudēs
sods, citādāk kritiskā brīdī bērns domās nevis par to, kā izglābties pašam, bet
gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda par nelaimes izraisīšanu.

Vēlams
ir izskaidrot bērnam, ka dažādi aizliegumi un drošības prasības pastāv nevis tāpēc,
ka pieaugušie tā grib, bet gan tāpēc, lai nenotiktu nelaimes!

VUGD novēl piedzīvojumiem
bagātu, saulainu un drošu vasaru!

Plašākai
informācijai:

Inta Šaboha

VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075871,
27098250
prese@vugd.gov.lv