Tradīcijas

Strenču novada vidusskola
Septembrī
Zinību diena  
Dzejas dienas  
Olimpiskā diena  
Oktobrī
Skolotāju diena foto
Novembrī
Mārtiņdienas tirdziņš  
Lāčplēša diena
Latvijas nedēļa
Lāčplēša un Spīdolas goda balvu izcīņa  
Decembrī
Adventes līnijas un Ziemassvētku pasākumi
Sniega diena  
Barikāžu piemiņas diena
Baltā galdauta svētki  
Mātes diena  
Pēdējā zvana diena
Pēdējās mācību dienas svētki
Izlaidumi  

Sedas filiāle
Septembrī
Zinību diena
Oktobrī
Skolotāju dienas pasākums nav foto
 5. klases skolēnu iesvētības nav foto
Novembrī
Mārtiņdienas pasākums nav foto
 Lāčplēša diena nav foto
 Valsts svētku pasākums “Es mīlu savu zemi” nav foto
Decembrī
 Ziemassvētku koncerts un balle
Janvārī
Ziemas pārgājieni nav foto
Sporta pasākumi nav foto
Februārī
Meteņi nav foto
Absolventu salidojumi un skolas jubilejas svinības – ik pēc 5 gadiem nav foto
Martā
Bērnu grāmatu nedēļa nav foto
Svētku koncerts nav foto
Aprīlī
Lielā talka nav foto
Lieldienas nav foto
Maijā
Pēdējais zvans  nav foto
Bērnu svētki  nav foto
Jūnijā
Izlaidums  nav foto