Mācību literatūra

1. klase
1. Latviešu valoda un literatūra Z. Anspoka, Latviešu valoda 1. klasei I un II daļa, /Lielvārds/, 2014
2. Matemātika I. Helmane, A. Dāvīda, Matemātika 1. klasei I un II daļa, /Lielvārds/, 2014
3. Angļu valoda Family and Friends Starter, /Oxford University press/, 2014
4. Mūzika I. Vilkārse, I. Čerpinska, Mūzika 1. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2014
5. Dabaszinības I. Vilks, R Gribuste, S. Vilciņa, Dabaszinības 1. klasei, /Lielvārds/, 2004
2. klase
 1. Latviešu valoda un literatūra  Z. Anspoka, Latviešu valoda 2. klasei I un II daļa, /Lielvārds/, 2015
2.  Matemātika  I. Helmane, A. Dāvīda, Matemātika 2. klasei I un II daļa, /Lielvārds/, 2016
3.  Angļu valoda  Family and Friends 1, /Oxford University press/, 2014
4. Mūzika I. Vilkārse, I. Čerpinska, Mūzika 2. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2014
5. Dabaszinības I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa, Dabaszinības 2. klasei, /Lielvārds/, 2005
3. klase
1. Latviešu valoda un literatūra Z. Anspoka, Latviešu valoda 3. klasei 1. un 2. daļa, /Lielvārds /, 2015
2. Matemātika I. Helmane, A. Dāvīda, Matemātika 3. klasei I un II daļa, /Lielvārds/, 2015
3. Angļu valoda Family and Friends 2, /Oxford University press/, 2015
4. Mūzika I. Čerpinska, I. Vilkārse, Mūzika 3. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2014
5. Dabaszinības I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa, Dabaszinības 3. klasei, /Lielvārds/, 2007
4. klase
1. Latviešu valoda un literatūra Z. Anspoka, Latviešu valoda un literatūra 4. klasei 1. un 2. daļa,  /Lielvārds/, 2017
2. Matemātika I. Helmane, A. Dāvīda, I. France, I. Dzērve, Matemātika 4. klasei. I un II daļa, /Lielvārds/, 2017
3. Angļu valoda Family and Friends 3, /Oxford University press/, 2015
4. Mūzika I. Vilkārse, I. Vasmanis, Mūzika 4. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2014
5. Dabaszinības I. Vilks, R. Gribuste, S. Vilciņa, Dabaszinības 4. klasei, /Lielvārds/, 2005
5. klase
1. Latviešu valoda V. Veckāgana, Latviešu valoda 5. klasei, /Lielvārds/, 2005
2. Literatūra A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova, Literatūra 5. klasei, /Pētergailis/, 2007
3. Angļu valoda New Challenges 1, 2013
4. Matemātika I. France, G. Lāce, Matemātika 5. klasei, /Lielvārds/, 2013
5. Mūzika I. Vasmanis, I. Vilkārse, Mūzika 5. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2003
6. Dabaszinības M. Kusiņa, D. Mežzīle, A. Nikolajenko, B. Šķēle, Izzini pasauli! Dabaszinības 5. klase, /Zvaigzne ABC/, 2006
7. Mājturība M. Kulakova, M. Marksa, M. Stare, V. Sīviņa, Mājturība 5. klasei (meitenēm) /Zvaigzne ABC/, 2002

H. Laudinskis, D. Rieksta, U. Žīgurs, Mājturība zēniem 5. klasei, /RaKa/, 2002

8. Sociālās zinības I. M. Rubana, Sociālās zinības 5. klasei, /RaKa/, 2006
6. klase
 1. Latviešu valoda  V. Veckāgana, Latviešu valoda 6. klasei, /Lielvārds/, 2005
2.  Literatūra A. Kalve, I. Stikāne, S. Tretjakova, Literatūra 6. klasei, /Pētergailis/, 2008
3.  Angļu valoda New Challenges 1 (I semestrī) turpina

New Challenges 2 (II semestrī), 2013

4.  Krievu valoda I. Ivanova, J. Pestune, B. Skrindževska, T. Saratova, Здравствуй, это я! Krievu valoda 6. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2007
5. Matemātika I. France, G. Lāce, Matemātika 6. klasei, /Lielvārds/, 2015
6.  Pasaules vēsture S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Vēsture pamatskolai Senie laiki, /Zvaigzne ABC/, 2008
7.  Latvijas vēsture S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Latvijas vēsture pamatskolai 1 /Zvaigzne ABC/, 2012
8. Mūzika I. Vasmanis, I. Grauzdiņa, Mūzika 6. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2004
9.  Dabaszinības M. Kusiņa, D. Mežzīle, I. Kreicberga, A. Nikolajenko, Izzini pasauli! Dabaszinības 6. klase, /Zvaigzne ABC/, 2007
10.  Mājturība M . Kulakova, M. Marksa, V. Sīviņa, J. Kreicbergs, Mājturība 6. klasei (meitenēm), /Zvaigzne ABC/, 2004

H. Laudinskis, D. Rieksta, Mājturība zēniem 6. klasei, /RaKa/, 2004

11.  Sociālās zinības I. M. Rubana, V. Purēns, E. Kuprišs, A. Jozus, S. Flka, R. Alhimionoks, Sociālās zinības 6. klasei, /RaKa/, 2007
7. klase
1.  Latviešu valoda V. Veckāgana, Latviešu valoda 7. klasei, /Lielvārds/, 2006
2.  Literatūra A. Kalve, I. Stikāne, Literatūra 7. klasei, /Pētergailis/, 2009
3.  Angļu valoda New Challenges 2 (I semestrī) turpina

New Challenges 3, 2013

4.  Krievu valoda I. Ivanova, J. Pestune, B. Skrindževska, T. Saratova, Здравствуй, это я! Krievu valoda 7. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2008
5.  Matemātika I. France, G. Lāce, E. Slokenberga, Matemātika 7. klasei, /Lielvārds/, 2016
6.  Pasaules vēsture S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Vēsture pamatskolai Viduslaiki, /Zvaigzne ABC/, 2010
7.  Latvijas vēsture S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Latvijas vēsture pamatskolai 2 /Zvaigzne ABC/, 2013
8.  Ģeogrāfija A. Biseniece, Kontinentu ģeogrāfija 7. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2007
9.  Bioloģija E. Nagle, R. Gribuste, Bioloģija 7. klasei, /Lielvārds/, 2011
10.  Mūzika I. Vasmanis, I. Grauzdiņa, Mūzika 7. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2005
11.  Mājturība M. Kulakova, M. Marksa, M. Stare, L. Villere, U. Žīgurs, Mājturība 7. klasei (zēniem un meitenēm), /Zvaigzne ABC/, 2006
12.  Sociālās zinības R. Alhimionoks, S. Falka, G. Romanovska, A. Ūdre, Sociālās zinības 7. klase, /RaKa/, 2006
8. klase
1.  Latviešu valoda V. Veckāgana, Latviešu valoda 8. klase, /Lielvārds/, 2007
2.  Literatūra A. Kalve, I. Stikāne, Literatūra 8. klasei, /Pētergailis/, 2010
3.  Angļu valoda New Challenges 3 (I semestrī )turpina

New Challenges 4, 2013

4.  Krievu valoda I. Ivanova, J. Pestune, B. Skrindževska, Здравствуй, это я! Krievu valoda 8. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2008
5.  Matemātika B. Āboltiņa, S. Januma, Matemātika 8. klasei I un II daļa, /Zvaigzne/, 2015
6.  Pasaules vēsture S. Goldmane, J. Kļaviņa, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Vēsture pamatskolai Jaunie laiki, /Zvaigzne ABC/, 2003
7.  Latvijas vēsture S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Latvijas vēsture pamatskolai 3 /Zvaigzne ABC/, 2013
8.  Ģeogrāfija A. Lipsberga, Ģeogrāfija 8. klasei, /Lielvārds/, 2010
9.  Bioloģija L. Sausiņa,  Zooloģija 8. klasei, /Lielvārds/, 2013
10.  Ķīmija A. Brangule, D. Namsone, Ķīmija 8. klasei, /Lielvārds/, 2013
11.  Fizika E. Šilters, Fizika 8. klasei, /Lielvārds/, 1998
12.  Mūzika I. Vasmanis, I. Grauzdiņa Mūzika 8. klasei  /Zvaigzne ABC/ 2006
13.  Mājturība M. Kulakova, M. Marksa, L. Villere, U. Žīgurs, Mājturība 8. klasei (zēniem un meitenēm), /Zvaigzne ABC/, 2008
14.  Sociālās zinības R. Alhimionoks, G. Romanovska, A. Ūdre, E. Kuprišs, M. Siņicins, Sociālās zinības 8. klase, /RaKa/, 2007
9. klase
1.  Latviešu valoda V. Veckāgana, Latviešu valoda 9. klase, /Lielvārds/, 2008
2.  Literatūra A. Kalve, I. Stikāne, Literatūra 9. klasei, /Pētergailis/, 2012
3.  Angļu valoda New Challenges 4, 2013
4.  Krievu valoda I. Ivanova, J. Pestune, B. Ondzule, Здравствуй, это я! Krievu valoda 9. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2010
5.  Matemātika B. Āboltiņa, S. Januma, Matemātika 9. klasei I un II daļa, /Zvaigzne ABC/, 2013
6.  Pasaules vēsture S. Goldmane, J. Klišāne, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Vēture pamatskolai Jaunākie laiki, /Zvaigzne ABC/, 2006
7.  Latvijas vēsture S. Goldmane, A. Kļaviņa, I. Misāne, L. Straube, Latvijas vēsture pamatskolai 4 /Zvaigzne ABC/, 2014
8.  Ģeogrāfija G. Šustere, Latvijas ģeogrāfija 9. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2011
9.  Bioloģija R. Gribuste, D. Brante, Bioloģija 9. klasei, /Lielvārds/, 2014
10.  Ķīmija A. Brangule, D. Namsone, Ķīmija 9. klasei, /Lielvārds/, 2014
11.  Fizika E. Šilters, N. Sakss, Fizika 9. klasei, /Lielvārds/, 2000
12.  Mūzika I. Vasmanis, I. Vasmane, I. Grauzdiņa Mūzika 9. klasei /Zvaigzne ABC/ 2008
13.  Mājturība M. Kulakova, M. Marksa, Mājturība 9. klasei (zēniem un meitenēm), /Zvaigzne ABC/, 2012
14.  Sociālās zinības  R. Alhimionoks, S. Falka, Ā. Meikališa, V. Purēns, G. Romanovska, A. Ūdre, E. Kuprišs, M. Siņicins, Sociālās zinības 9. klase, /RaKa/, 2007
10. klase
 1. Latviešu valoda  R. Lāce, Latviešu valoda 10.-12. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1995
2. Literatūra I. Dubiņa, L. Silova, A. Vēvers, I. Vīduša, Literatūra 10. klasei I un II daļa, /Zvaigzne ABC/, 2003
3. Angļu valoda Solutions Intermediate, 2012
4. Krievu valoda J. Marčenko, Z. Saveļjeva, Путь 1, Krievu valoda 10. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1997
5. Matemātika E. Slokenberga, I. France, I. France, Matemātika 10. klasei, /Lielvārds/, 2010
6. Pasaules vēsture V. Klišāns, Vēsture vidusskolai I daļa, /Zvaigzne ABC/, 2002
7. Ķīmija G. Rudzītis, M. Gorskis, Vispārīgā ķīmija vidusskolai, /Zvaigzne ABC/, 2005
8. Fizika E. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, Fizika 10. klasei, /Lielvārds/, 2013
9. Ģeogrāfija Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča, Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1, /Zvaigzne ABC/, 2009
10. Bioloģija L. Sausiņa, Bioloģija vidusskolai 1. un 2. daļa, /Zvaigzne ABC/, 2008
11. Tehniskā grafika J. Čukurs, O. Vronskis, Tehniskā grafika, /RaKa/, skolotājam
12. Ekonomika J. Birzniece, Ekonomika vidusskolām mācību grāmata, /Turība, biznesa augstkola Rīga/, 2008
11. klase
1. Latviešu valoda R. Lāce, Latviešu valoda 10.-12. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1995
2. Literatūra D. Auzāne, D. Lūse, M. Maurmane, M. Milzere, Literatūra 11. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2009
3. Angļu valoda Solutions Upper-Intermediate, 2012
4. Krievu valoda J. Marčenko, Z. Saveļjeva, Путь 2, Krievu valoda 11. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1998
5. Matemātika E. Slokenberga, I. France, I. France, Matemātika 11. klasei, /Lielvārds/, 2010
6. Pasaules vēsture V. Klišāns, Vēsture vidusskolai I un II daļa, /Zvaigzne ABC/, 2003
7. Ģeogrāfija Z. Melbārde, M. Rozīte, L. Zelča, Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 2, /Zvaigzne ABC/, 2012
8. Bioloģija L. Sausiņa, Bioloģija vidusskolai 3. daļa, /Zvaigzne ABC/, 2009
9. Ķīmija G. Rudzītis, F. Feldmanis, Neorganiskā ķīmija, /Zvaigzne ABC/, 2003
10. Fizika E. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, Fizika 11. klasei, /Lielvārds/, 2006
11. Tehniskā grafika J. Čukurs, O. Vronskis, Tehniskā grafika, /RaKa/, skolotājam
12. Ekonomika J. Birzniece, Ekonomika vidusskolām mācību grāmata, /Turība, biznesa augstkola Rīga/, 2008
12. klase
1. Latviešu valoda R. Lāce, Latviešu valoda 10.-12. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1995
2. Literatūra I. Auziņa, D. Dalbiņa, Literatūra 12. klasei, /Zvaigzne ABC/, 2009
3. Angļu valoda Solutions Upper-Intermediate, 2013
4. Krievu valoda J. Marčenko, Z. Saveļjeva, Путь 3, Krievu valoda 12. klasei, /Zvaigzne ABC/, 1999
5. Matemātika E. Slokenberga, I. France, I. France, Matemātika 12. klasei, /Lielvārds/, 2011
6. Pasaules vēsture V. Klišāns, Vēsture vidusskolai III un IV daļa, /Zvaigzne ABC/, 2005
7. Bioloģija L. Sausiņa, Bioloģija vidusskolai 4. daļa, /Zvaigzne ABC/, 2010
8. Ķīmija D. Namsone, Organiskā ķīmija vidusskolai, /Zvaigzne ABC/, 1998
9. Fizika E. Šilters, V. Reguts, A. Cābelis, I. Vilks, Fizika 12. klasei, /Lielvārds/, 2008
10. Kulturoloģija S. Austruma, I. Muižarāja, Kulturoloģija vidusskolai, /Zvaigzne ABC/, 2010