VIDES AIZSARDZĪBAS UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRIJAS VALSTS SEKRETĀRA VIZĪTE STRENČU NOVADA DOMĒ

Atpakaļ


Vakar, 11. jūlijā, Strenču novada domē darba vizītē ieradās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretārs Rinalds Muciņš, pašvaldības departamenta direktora vietnieks Arnis Šults un Pašvaldību attīstības nodaļas vecākā eksperte Ilze Sniega Sniedziņa, lai uzklausītu viedokļus par pašvaldību sadarbības teritoriju izveidi Latvijā. 

Diskusijā ar VARAM pārstāvjiem piedalījās Strenču novada domes
priekšsēdētājs J.Pētersons, domes deputāti B.Kondriča, J.Ence, Valkas novada
domes priekšsēdētājs V.A.Krauklis. Klāt bija un viedokļus uzklausīja arī Strenču
novada domes deputāti un darbinieki.

2009.gadā veiktās administratīvi teritoriālās reformas
rezultātā ir izveidotas ļoti atšķirīgas novadu pašvaldības, kurās dzīvo no 1000
līdz 34 000 iedzīvotājiem. Šobrīd 57 administratīvās teritorijas Latvijā
neatbilst likumā noteiktajam novadu veidošanas kritērijam – vismaz 4000 iedzīvotāju
novadā. Savukārt vairākos novados nav spēcīgu attīstības centru ar ekonomiskās
izaugsmes potenciālu. Ņemot vērā iepriekš minētās problēmas, VARAM 
ir uzsākusi darbu pie pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanas.
Jau 2015. gada nogalē valdības koalīcijas partijas
vienojās par valsts teritoriālā iedalījuma pilnveidošanu, nosakot sadarbības
teritoriju izveidošanu un paužot atbalstu 29 sadarbības teritoriju izveidei.

Kā skaidroja A.Šults, pašvaldību sadarbības teritoriju izveidošanas mērķis ir sekmēt teritoriju ekonomiskās attīstības potenciālu un uzlabot iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību, piemēram, nodrošināt sadarbību pašvaldības policijas, sabiedriskā transporta organizēšanas, civilās aizsardzības (plūdu un līdzīgos apdraudējuma gadījumos), būvvalžu un citu pakalpojumu sniegšanā. 

VARAM uzskata, ka sadarbības teritorijas sniegs virkni
ieguvumu valsts pārvaldei un iedzīvotājiem. Tās radīs iespēju būtiski uzlabot
un attīstīt valsts pārvaldes kopējo darba organizāciju, izveidojot skaidri
saprotamu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem.

J.Pētersons VARAM pārstāvjiem darīja zināmus iedzīvotāju aptaujas rezultātus par Strenču novada vēlamo sadarbības virzienu ar Valmieru un Valmieras novada pašvaldībām, jo to savās aptaujas anketās norādījuši 70%  respondentu. Kā arī norādīja, ka sadarbībai jānotiek galvenajās nozarēs – Izglītībā, Veselībā, Drošībā, Aizsardzībā.

V.A.Krauklis, izmantojot tēlainus piemērus, skaidroja
sadarbības priekšrocības ar Valkas novadu, uzsverot vēsturisko novadu
sadalījumu, sadarbību bibliotēku jomā, skolu mācību olimpiāžu un konkursu
organizēšanā, kā arī minot, ka Valkai izveidojusies lieliska sadarbība ar
Valgu.

Savukārt, R.Muciņš skaidroja, ka nepieciešams veidot
kopīgas iestādes, institūcijas, izmantojot lielo pilsētu potenciālu, kurās ir
koncentrētas izglītības, kultūras u.c. iespējas. Taču veidojot sadarbības
teritorijas svarīgas ir ne tikai kopīgās intereses, bet arī sadarbība, lai
rastu spēcīgāku pamatu ekonomikas attīstībai.

A.Šults atzina, ka mēs esam grūtas izvēles priekšā – veidot šos sadarbības apriņķus vai nē? Tāpēc šobrīd notiek viedokļu apmaiņa, tiek izdarīti secinājumi, jāapkopo priekšlikumi un jāpieņem lēmums.

Plānots, ka šogad valdība iesniegs Saeimā likumprojektu par sadarbības
teritoriju izveidi. Jau nākamgad sadarbības teritorijās izveidos konsultatīvās
padomes, kuru uzdevums būs saskaņot pašvaldību un citu valsts iestāžu darbību
attiecīgajos apriņķos.

Ginta Gailīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Ielādēju…