VIDEO APSVEIKUMS LATVIJAI 97. GADADIENĀ!

Atpakaļ


Ir tapis video apsveikums Latvijas iedzīvotājiem un piederīgajiem visām
pasaulē valsts 97. gadadienā,
atgādinot,
ka ikviens no mums ir svarīgs Latvijai
! Tā veidošanā aktīvi iesaistījusies
arī Latvijas Nacionālā bibliotēka.

LNB Uzziņu un informācijas centra bibliogrāfi veica 97 grāmatu (kas raksturo
gadu, kad grāmata izdota) atlasi. Grāmatas no Gaismas pils ceļoja uz 97
bibliotēkām visā Latvijā, kur tās lasīja vietējie skolēni. “
Ļāvām
pirmklasniekiem, kuri nupat apguvuši lasītprasmi, ņemt rokā grāmatu un lasīt.
Viņi atvēra 17. lapaspusi (kur iespiests bibliotēkas zīmogs) un nolasīja pāris
rindkopas. Vēlāk rakstnieks Pauls Bankovskis izvēlējās vārdus no lasītā un
ievietoja apsveikuma tekstā. Grāmatu secīgais (1918-2015) vārdu kalambūrs ir
neordinārs pirmklasnieku un mūsu sveiciens Latvijai šogad
,” stāsta
projekta vadītāja Eva Ikstena.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JVINarP9fBk&feature=youtu.be

Plašāka informācija: http://www.lnb.lv/lv/izveidots-hansamedia-un-latvijas-nacionalas-bibliotekas-video-apsveikums-valsts-svetkos