STĀSIES SPĒKĀ UGUNSDROŠĪBAS NOTEIKUMU PRASĪBAS, KURĀM BIJA PAREDZĒTS PĀREJAS LAIKS

Atpakaļ


Šā gada 1.septembrī stāsies spēkā trīs “Ugunsdrošības noteikumu” prasības, kurām bija noteikts gadu ilgs pārejas laiks, lai iedzīvotāji,
uzņēmumu, iestāžu atbildīgās personas, kā arī ugunsdrošības pakalpojumu
sniedzēji varētu sagatavoties jaunajām prasībām un nodrošināt to īstenošanu.

Sākot
ar šā gada 1.septembri, papildus līdzšinējai elektroinstalācijas izolācijas
pretestības pārbaudei ir jāveic arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu
kvalitātes pārbaude ar termokameru. Otra prasība ir saistīta ar gāzes aparātu
ekspluatēšanas drošību. Objektā, kurā atrodas gāzes aparāts, kura siltuma jauda
ir lielāka par 50 kW, kā arī tad, ja gāzes aparāts atrodas pagrabā vai cokolstāvā,
ir jāuzstāda gāzes noplūdi signalizējošu detektoru. Savukārt trešā prasība ir
par ugunsdrošības instrukcijām, kuras atbilda iepriekšējo noteikumu prasībām.
Gada laikā tās bija jāpārstrādā atbilstoši jaunajiem noteikumiem, galvenokārt,
papildinot
, piemēram, ar informāciju par
maksimāli pieļaujamo cilvēku skaitu objektā 
un jānorāda maksimāli pieļaujamā

ugunsslodze.
Plašāks skaidrojums par minētajām
prasībām pieejams Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļa vietnes
sadaļā
Ugunsdrošība.

Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības
noteikumi
” stājās spēkā 2016.gada
1.septembrī. T
ie nosaka jaunas ugunsdrošības prasības fiziskajām un juridiskajām
personām, mazina administratīvo un finansiālo slogu, kā arī aktualizē ugunsdrošības
prasības atbilstoši šobrīd spēkā esošiem tiesību aktiem un tehnoloģiju
attīstībai.

Jāpiebilst, ka Ugunsdrošības noteikumu prasībām par dūmu
detektoru uzstādīšanu katrā mājoklī un par ugunsdzēsības aparāta nepieciešamību
katrā privātmājā arī ir noteikts pārejas laiks, un šīs prasības stāsies spēkā
2020.gada 1.janvārī. VUGD aicina neatlikt rūpes par savu drošību un laikus
uzstādīt mājokļos dūmu detektorus!

Plašākai
informācijai:

Inta Šaboha

VUGD Prevencijas un
sabiedrības informēšanas nodaļa

Tel. 67075871,
27098250
prese@vugd.gov.lv