Vakances

15.01.2018.

Strenču novada dome aicina darbā uz noteiktu laiku

VALSTS UN PAŠVALDĪBU VIENOTĀ KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRA SPECIĀLISTU

Amata pildīšanai nepieciešams:

 • Vismaz vidējā vai vidējā profesionālā izglītība, vēlama praktiskā pieredze darbā valsts vai pašvaldību institūcijās, datorzināšanas lietotāja līmenī un svešvalodu zināšanas,
 • Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt klientu apkalpošanu,
 • Spēja kvalitatīvi pildīt darba uzdevumus saskaņā ar amata aprakstu, ievērojot normatīvo aktu prasības un uzņēmuma iekšējos kārtības noteikumus,
 • Spēja plānot un organizēt savu darbu un darba vietu, strādājot patstāvīgi un komandā, lai precīzi un radoši pildītu darba uzdevumus, ievērojot uzņēmuma pamatvērtības,
 • Spēja izprast Domes struktūru un darbību, valsts piedāvātajos pakalpojuma veidos un to pamatīpašībās, lai sniegtu klientiem informāciju atbilstoši pieprasījumam,
 • Spēja iegūt, pārbaudīt, izvērtēt darba uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un sniegt to klientiem,
 • Spēja izmantot biroja tehniku un elektroniskos sakaru līdzekļus precīzai uzdevumu izpildīšanai,
 • Spēja veikt dokumentu apriti (kārtošanu, uzskaiti, nodošanu arhīvā) klientu apkalpošanas procesā savas kompetences līmenī,
 • Labas zināšanas par Latvijas administratīvo procesu, valsts pārvaldi, vides tiesībām, pašvaldību tiesībām un elektronisko pārvaldi, to reglamentējošiem tiesību aktiem.

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 31. janvārim uz e-pasta adresi: dome@strencunovads.lv  vai iesniegt domes kancelejā (Valkas iela 16, Strenči) ar norādi VPVKAC speciālista vakancei.

 

 

08.01.2018.

Strenču novada dome aicina darbā

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS DARBA KOORDINATORU

Amata mērķis:

Sabiedrības veselību uzlabojošu pasākumu plānošana un realizācija pašvaldības teritorijā, tai skaitā konsultācijas, informācijas izplatīšana, novada iedzīvotāju izglītošana, personisko iemaņu attīstīšana, dzīvesveida un paradumu maiņas veicināšana.

Amata pildīšanai nepieciešams:

 • augstākā medicīniskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai akadēmiskā augstākā izglītība,
 • vēlama profesionālā pieredze- darbs medicīnas iestādē 3 gadi,
 • krievu valodas zināšanas,
 • valsts valodas prasme – C līmenis 1.pakāpe,
 • prasme strādāt ar (MS Word, MS Exel, MS Outlook);
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

 

CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 25. janvārim uz e-pasta adresi: dome@strencunovads.lv

vai iesniegt domes kancelejā (Valkas iela 16, Strenči) ar norādi veselības veicināšanas darba koordinatora vakancei.

 

04.01.2018.

Strenču novada pašvaldība piedāvā darbu celtniecības, būvniecības speciālistam.

Sīkāka informācija pa tālruni 29293842