Izsoles

ZEMES STARPGABALU IZSOLES

Strenču novada dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu Ziedugravas ielā 3A, Strenčos, 714 m2 platībā ar kadastra Nr.9417 001 2127 ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 858 EUR. Maksāšanas līdzekļi 100 % euro. Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar starpgabalu Ziedugravas ielā 3A, Strenčos. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā. Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16; katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālr.26114866 ) līdz 2017.gada 21.septembrim plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums 85.80 EUR, dalības maksa 20 EUR . Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2017.gada 22.septembrī plkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi

Strenču novada dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu Starpgabals 2/148, Jērcēnu pagastā, 1,0700 ha platībā ar kadastra Nr.9462 002 0216 ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 1858 EUR. Maksāšanas līdzekļi 100 % euro. Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar starpgabalu Starpgabals 2/148, Jērcēnu pagastā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā. Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16; katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālr. 26114866) līdz 2017.gada 21.septembrim plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums 185,80 EUR, dalības maksa 20 EUR . Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2017.gada 22.septembrī plkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi

Strenču novada dome paziņo, ka nodod atsavināšanai pašvaldības īpašumu – zemes starpgabalu Starpgabals 2/149, Jērcēnu pagastā, 0,9000 ha platībā ar kadastra Nr.9462 002 0287 ar izsoles sākumcenu (nosacīto cenu) 1558 EUR. Maksāšanas līdzekļi 100 % euro. Par izsoles dalībniekiem var kļūt rīcībspējīgas personas, kurām ir īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuram ir kopēja robeža ar starpgabalu Starpgabals 2/149, Jērcēnu pagastā. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.strencunovads.lv un domes kancelejā. Izsoles dalībnieki var pieteikties izsolei, iesniedzot pieteikumu Strenču novada domes kancelejā Strenčos, Valkas ielā 16; katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 16.00 (kontakttālr. 26114866) līdz 2017.gada 21.septembrim plkst. 14.00. Izsoles nodrošinājums 155,80 EUR, dalības maksa 20 EUR . Nodrošinājuma nauda un dalības maksa iemaksājama Strenču novada domes (reģ.Nr. 90009116346) kontā Nr. LV44HABA0551025830131, AS “Swedbank”. Izsole notiks 2017.gada 22.septembrī plkst. 10.00 Strenču novada domes sēžu zālē Valkas ielā 16, Strenčos.

Izsoles noteikumi