Domes sēdes

Domes sēdes 2017.gadā

30.

Okt.

X

19.

Okt.

X