PAR 9. KLASES ABSOLVENTIEM ĢIMENES PABALSTU IZMAKSĀS RUDENĪ

Atpakaļ


Daudzas ģimenes
jūlijā savos bankas kontos nevarēja saskatīt 
ģimenes valsts pabalsta ieskaitīšanu. Tā to paredz likums, par
bērniem, kuri šogad beidza 9. klasi, visu neizmaksāto naudu ģimenes saņems
rudenī.

Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra
 (VSAA) skaidro, – Ministru kabineta noteikumi
paredz, ka ģimenēm par bērniem, kuri jūnijā pabeiguši 9. klasi, no 1.jūlija
ģimenes valsts pabalsta izmaksu pārtrauc, un aģentūra to neizmaksā par jūliju
un augustu.

ü Ja
skolēns septembrī uzsāk mācības 10. klasē, tad pabalsta izmaksas atsākšanai
izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama. VSAA par bērniem, kas mācās
vispārējās izglītības iestādē, informāciju septembrī saņems no 
Izglītības un
zinātnes ministrijas
(IZM) un, pamatojoties uz šo informāciju,
turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu.

ü Ja
bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties profesionālās izglītības
iestādē un nesaņem stipendiju, tad pabalstu turpina maksāt līdz 19 gadu vecuma
sasniegšanas dienai. Šajā gadījumā septembrī vecākiem jāiesniedz izziņa VSAA no
attiecīgās mācību iestādes.

ü Ja
jaunietis uzsāk mācības profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju,
tad septembrī VSAA nodaļā jāiesniedz izziņa no skolas, lai saņemtu pabalstu par
jūliju un augustu. Par turpmāko periodu pabalsts netiks izmaksāts.

Pabalsta izmaksu par bērniem, kuri turpinās mācības, VSAA
atjaunos no oktobra, izmaksājot arī no 1. jūlija līdz 30. septembrim
neizmaksātos pabalstus.

Par skolēniem, kuri pabeidz 8.,10. vai 11.klasi VSAA
ģimenes valsts pabalsta izmaksu nepārtrauks un turpinās maksāt arī par vasaras
mēnešiem.

Pabalstu pēc 12. klases absolvēšanas, neatkarīgi no
jaunieša vecuma, VSAA pārtrauc izmaksāt no 1. jūlija.

Informāciju sagatavoja Strenču VPVKAC speciāliste

Simona Kalniņa