Dokumenti

 • Saistošie noteikumi

  15. februāris, 2012

  Par prioritāro bezdarbnieku iesaistīšanas kārtību algoto pagaidu sabiedrisko darbu veikšanā Strenču novadā

  15. decembris, 2017

  Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Strenču novadā

  18. maijs, 2016

  Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu un sociālās palīdzības pabalstiem Strenču novadā

  16. decembris, 2013

  Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Strenču novadā

 • Nolikums

  22. novembris, 2017

  Strenču novada Starpinstitucionālās sadarbības grupas nolikums