Ūdens apgāde un kanalizācija

Ūdenssaimniecības pakalpojumi

Strenči Seda Plāņi Jērcēni Jaunklidzis
Ūdensapgāde EUR

bez PVN

EUR

bez PVN

EUR

bez PVN

EUR

bez PVN

EUR

bez PVN

Pēc ūdens skaitītāja rādījumiem par 1 m3 1,10 5,33 0,84 1,14 0,81
Par 1 iedzīvotāju mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs 4,26 16,96 3,26 4,41 3,10
Kanalizācija
Pēc ūdens skaitītāja rādījumiem par 1m3 1,54 2,13 1,28 1,91 1,36
Par 1 iedzīvotāju mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs 4,77 4,13 4,37 5,92 4,22
Par ūdensapgādi kūtīs, saimniecības ēkās bez ūdens skaitītāja 14,23 14,23
Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes remonta pakalpojumi par 1 st. 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24