Ūdens apgāde un kanalizācija

Ūdenssaimniecības pakalpojumi

  Strenči Seda Plāņi Jērcēni Jaunklidzis
Ūdensapgāde EUR EUR EUR EUR EUR
Pēc ūdens skaitītāja rādījumiem par 1 m3 1,10 0,43 0,84 1,14 0,81
Par 1 iedzīvotāju mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs 4,26 0,83 3,26 4,41 3,10
Kanalizācija          
Pēc ūdens skaitītāja rādījumiem par 1m3 1,54 2,13 1,28 1,91 1,36
Par 1 iedzīvotāju mēnesī, ja nav uzstādīts ūdens skaitītājs 4,77 4,13 4,37 5,92 4,22
Par ūdensapgādi kūtīs, saimniecības ēkās bez ūdens skaitītāja     14,23 14,23  
Ūdensvada, kanalizācijas un siltumapgādes remonta pakalpojumi par 1 st. 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24