Tehnikas noma

Traktoru izmantošana EUR/1 stunda bez PVN
MTZ 19,60
T-150 23,50
TEREX 22,50
Zāles pļaušana ar rotācijas pļaujmašīnu EUR/1 stunda bez PVN
MTZ 23,48
Maksa par nokļūšanu pakalpojuma sniegšanas vietā pēc ceļā pavadītā laika
MTZ 21,34
Minimālais laiks pakalpojuma sniegšanai ir 30 minūtes