Kapsētu pakalpojumi

Maksa par 1 kapa vietu 3,75 m²-2,5 x 1,5m 21,34 bez PVN
Maksa par kapličas izmantošanu nelaiķa uzglabāšanai – 1 diennakts 4,27 bez PVN
Maksa par kapličas izmantošanu bēru ceremonijai 7,11 bez PVN
Celiņu pušķošana 4,27 bez PVN