Asenizācijas pakalpojums

Par 1 kubm 5,14 EUR
Par 1 km 0,50 EUR