Biroja tehnikas pakalpojumi

IZRAKSTS

PIELIKUMS

 Strenču novada domes

25.02.2011. sēdes lēmumam,

protokols Nr.4 5.§

  Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm (audzēkņiem un personālam)
1.1.  Biroja tehnikas lietošana EUR EUR
 
1.1.1. Kopēšana
  A4 formāta 1 lapas puse 0.07 0.03
  A4 formāts abas lapas puses 0.14 0.04
  A3 formāts 1 lapas puse 0.14 0.06
  A3 formāts abas lapas puses 0.21 0.09
 
1.1.2. Drukāšana (printēšana)
  A4 formāts 1 lapas puse – melnbalta 0.07 0.03
  A4 formāts abas lapas puses – melnbalta 0.14 0.04
  A4 formāts 1 lapas puse – krāsaina 0.36
  A4 formāts abas lapas puses – krāsaina 0.71
 
1.1.3. Skenēšana
  A4 formāts 1 lapas puse 0.14 0.07