Biroja tehnikas pakalpojumi

IZRAKSTS

PIELIKUMS Strenču novada domes 25.02.2011. sēdes lēmumam,

protokols Nr.4 5.§

Fiziskām un juridiskām personām Izglītības iestādēm (audzēkņiem un personālam)
1.1.  Biroja tehnikas lietošana EUR EUR
1.1.1. Kopēšana
A4 formāta 1 lapas puse 0.07 0.03
A4 formāts abas lapas puses 0.14 0.04
A3 formāts 1 lapas puse 0.14 0.06
A3 formāts abas lapas puses 0.21 0.09
1.1.2. Drukāšana (printēšana)
A4 formāts 1 lapas puse – melnbalta 0.07 0.03
A4 formāts abas lapas puses – melnbalta 0.14 0.04
A4 formāts 1 lapas puse – krāsaina 0.36
A4 formāts abas lapas puses – krāsaina 0.71
1.1.3. Skenēšana
A4 formāts 1 lapas puse 0.14 0.07