Tradicionālie pasākumi novadā

Pasākumu plāns 2018. gadam 

Laiks Pasākums Organizators; Vieta
01.01. Jaungada  balle Sedas KN
14.01. Pēcpusdiena tiem, kam 50 Sedas KN
11.01. Strenču Mūzikas skolas koncerts Sedas KN
17.03. Pasākums ar ansambli VIJUMS Plāņu TN
18.02. Masļeņica Sedas KN
9.03. Sieviešu dienas pasākums Sedas KN
23.03. Lielās dienas mācības Sedas KN
24.03. Lielā diena Jērcēnmuižā Jērcēnu TN
25.03. Represēto piemiņas diena Strenču KC
31.03. Lieldienu pasākums Jaunklidzī Plāņu TN
01.04. Lieldienas “Birzītē” Strenču KC
07.04. Konkurss “Pavasara cīrulītis” Strenču KC
14.04. “Mūs vieno deju solis” Sedas KN
30.04. Valpurģu nakts Jērcēnu TN
04.05. LR atjaunošanas gadadiena Strenču KC
12.05. Sedas pašdarbības kolektīvu koncerts Sedas KN
13.05. Mātes diena Plāņos Plāņu TN
19.05. 21. Gaujas plostnieku svētki Strenču KC
01.06. Novada bērnu svētki Strenču KC
14.06. Represēto piemiņas diena Jērcēnu TN
15.06. Saulgriežu mācības Sedas KN
20.06. Vasaras saulgrieži Jērcēnmuižā Jērcēnu TN
22.06. Brīvdabas izrāde Strenču KC
08.09. Jērcēnu pagasta diena Jērcēnu TN
04.08. Strenču pilsētas diena Strenču KC
11.08. Plāņu pagasta diena Jaunklidzī Plāņu TN
18.08. Sedas pilsētas diena Sedas KN
1.09. Dārza svētki “Birzītē” Strenču KC
01.10. Pasākums senioriem Strenču KC
04.10. Skolotāju dienas pasākums Strenču KC
27.10. Leģendu nakts Jērcēnu TN
03.11. Koncerts “Arābija un draugi” Sedas KN
11.11. Lāčplēša diena Strenču KC
15.11. Valsts svētku pasākums Sedas KN
15.11. Valsts svētku pasākums Plāņu TN
16.11. Valsts svētku pasākums Strenču KC
17.11. Erudīcijas spēle “Es arī mīlu Tevi, Latvija!” Jērcēnu TN
07.12. Labdarības koncerts Strenču KC
14.12. Egles iedegšana Strenčos Strenču KC
18.12. Ziemas saulgriežu mācības Sedas KN
22.12. Ziemas saulgrieži Jērcēnmuižā Jērcēnu TN
15.12. Ziemassvētku “Dziesmu duelis” Plāņu TN
31.12.

 

Vecgada salūts un pasākums Strenču KC
31.12. Salūts Vecgada vakarā Sedas KN