Tradicionālie pasākumi novadā

Pasākumu plāns 2017. gadam 

 Pasākums  Laiks  Vieta
 Jaungada  balle  01.01.   Sedas KN
 Masļeņica  26.02.  Sedas KN
 Teātra izrāde   Plāņu TN
 Pašdarbieku koncerts- balle “Novadvision”  25.02.  Strenču novada KC
 Sieviešu dienas koncerts – P.Fomkins  11.03.   Sedas KN
 Pasākums “Vēstules vējā”  18.03  Plāņu TN
 Lielā diena – pavasara saulgrieži  19.03.  Jērcēnu TN
 Represēto piemiņas diena  25.03.  Strenču novada KC
 “Pingvīnu trakās Lieldienas”  16.04.  Birzītē
 Mazo vokālistu konkurss “Pavasara cīrulītis”  23.04.  Strenču novada KC
 Koncerts “Mūs vieno dejas solis”  22.04.  Sedas KN
 Valpurģu nakts  30.04.  Jērcēnu TN
 Latviešu labāko dziesmu duelis  4.05.  Strenču novada KC
 20. Gaujas Plostnieku svētki “Pa Gaujas lokiem”  20.05.  Strenčos
 Novada bērnu svētki  1.06.  Pie Sedas KN
 Piemiņas pasākums komunistiskā genocīda upuriem  14.06.  Jērcēnu TN
 Vasaras saulgrieži  20.06.  Jērcēnmuižas parkā
 Brīvdabas izrāde “Šveika dēkas”  22.06.  Strenču brīvdabas estrādē
 Jāņu ielīgošana  17.06.  Pie Plāņu TN
 Parka svētki  8.07.  Jērcēnmuižas parkā
 Saimnieču diena  22.07.  Plāņu TN
 Strenču novada svētki  5.08.  Strenčos
 Sedas svētki  26.08.  Pie  Sedas KN
 “Birzītes” dārza svētki  9.09.  Birzītē
 Leģendu nakts Jērcēnmuižā  28.10.  Jērcēnu TN
 Lāčplēša diena  11.11.  Strenčos
 Valsts svētku pasākums  16.11.  Sedas KN
 Valsts svētku pasākums  16.11.  Plāņu TN
 Konkurss “Es arī mīlu tevi, Latvija!”  18.11.  Jērcēnos
 Valsts svētku pasākums  17.11.  Strenču novada KC
 Novada egļu iedegšana  10.12.  Visā novadā
 Labdarības koncerts  17.12.  Strenču novada KC
 Ziemas saulgrieži – Bluķa vakars  23.12.  Jērcēnmuiža
 Ziemassvētki Plāņos  15.12.  Plāņu TN
 Vecgada vakars Strenčos  31.12.  Strenčos
 Vecgada salūts Sedā  31.12.  Sedā