Strenči

STRENČU NOVADA KULTŪRAS CENTRS

Baznīcas iela 2, Strenči, Strenču novads, LV- 4730,  tālrunis: 64715630  

Dibināšanas gads: 2010

Vadītāja Liene Krūmiņa, e-pasts: kulturas.centrs@strencunovads.lv

Vadītājas vietniece Sarmīte Caunemob.t.: 25422684, e-pasts: sarmite.caune@strencunovads.lv

Kultūras darba organizatore Ginta Gailīte, mob. t.: 26312250, e-pasts: ginta.gailite@strencunovads.lv

Kultūras darba organizatore Arta Šomase, mob. t. 28323986, e-pasts: arta.somase@strencunovads.lv