Plāņi

PLĀŅU TAUTAS NAMS

Plāņu tautas namā darbojas kolektīvi:

Jauktais vokālais ansamblis “Vijums”  – vadītāja Jeļena Tēraudkalne

Līnijdeju kolektīvs “Melnā kafija” – vadītāja Ineta Strauja