Kontaktinformācija

Vadība

Gunta Ungure

Sedas filiāles lietvede

+371 64715643

Svetlana Zaharova

Sedas filiāles vadītāja

+371 64715644

Baiba Paleja

Direktores vietniece

Skolotāji

Ritvars Leitens

Valsts aizsardzības mācība

Aigars Savickis

Sports, sporta pulciņš, jaunsardze, orientēšanās

Aivars Magone

Mājturība un tehnoloģijas /z./

Inga Čukure

Mūzika

Inga Savicka

Informātika

Juris Vaivads

Ķīmija

Tija Misiņa

Fizika

Ingrīda Strazdiņa

Bioloģija

Gaļina Ozola

Matemātika

Maija Spilberga

Angļu valoda

Lilija Gūtmane

Angļu valoda

Barbara Dauvarte

Angļu valoda, krievu valoda

Sarmīte Krūze

Latvijas un pasaules vēsture, kulturoloģija

Baiba Paleja

Dabaszinības, vizuālā māksla, vides izglītības projekti

Lāsma Vāvere

Latviešu valoda un literatūra

Laila Pāvuliņa

Latviešu valoda un literatūra, krievu valoda

Sanita Ļeļeva

Vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas /m./, tehniskā grafika

Inga Krastiņa

Dabaszinības, sociālās zinības, ģeogrāfija

Ginta Ūburga

Sākumskolas skolotāja

Gunta Jansone

Sākumskolas skolotāja, matemātika

Solvita Tēberga

Sākumskolas skolotāja, matemātika

Indra Sileniece

Sākumskolas skolotāja

Apkalpojošais personāls

Sandra Strazdiņa

Skolu medmāsa

+371 29729026

Vija Dementjeva

Dežurante

+371 64715634

Aivars Kalniņš

Skolas saimnieks

+371 28300823