Kontaktinformācija

Vadība

Inguna Ozola

Vadītāja

+371 64715617; + 371 26171133

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00

Atbalsta personāls

Amanda Vilkaste

Strenču pilsētas un Jērcēnu pagasta sociālais darbinieks; Atbalsta centra "Saulstariņš" dežurants

+371 26171122

Pieņemšanas laiki:

P., C. 9.00 - 12.00 ; O. 13.00 - 16.00 (Strenčos); T. 9.00 - 13.00 (Jērcēnos); T. 9.00 - 11.00 (Sedā)

Līvija Pinzule

Atbalsta centra "Liepugatves" dežurants

+371 64715653

Ina Timermane

Plāņu pagasta sociālā darbiniece un sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Strenču novadā

+371 26171133

Pieņemšanas laiki:

Katra mēneša 1. un 3. ceturtdienā