Kontaktinformācija

Atbalsta personāls

Amanda Vilkaste

Strenču pilsētas un Jērcēnu pagasta sociālais darbinieks; Atbalsta centra "Saulstariņš" dežurants

26171122

Ina Timermane

Plāņu pagasta sociālā darbiniece un sociālā darbiniece ģimenēm ar bērniem Strenču novadā

26171133

Līvija Pinzule

Atbalsta centra "Liepugatves" dežurants

+371 64715653

Vadība

Inguna Ozola

Vadītāja

+371 64715617; 26171133

Pieņemšanas laiki:

Pirmdienās 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00