Kontaktinformācija

Speciālisti

Madara Ribozola

tūrisma speciāliste, starptautisko projektu vadītāja

+371 64715667

Atbalsta personāls

Alīna Ločmele

zemes ierīkotāja

+371 64715622

Ilze Bičevska

Iepirkumu speciāliste

+371 64715664

Zaiga Auniņa

Projektu vadītāja

+371 64715657

Plānošanas un attīstības nodaļa