Kontaktinformācija

Pedagogi

Guna Ziediņa

logopēds

Inese Niklaviča

pirmsskolas mūzikas skolotāja

Kristīne Nīmane

pirmsskolas skolotāja

Ingrīda Rasa

pirmsskolas skolotāja

Anna Muižniece

pirmsskolas skolotāja

Ineta Lezdiņa

pirmsskolas skolotāja

Līga Jirgensone

pirmsskolas skolotāja

Ināra Riņķe

pirmsskolas skolotāja

Vadība