Kontaktinformācija

Skolotāji

Agnese Gabriša

flautas spēles skolotāja

Edīte Kulberga

vijoles spēles skolotāja

Elita Mukāne

akordeona spēles skolotāja

Inese Niklaviča

kora klases skolotāja, diriģente, koncertmeistare

Inga Čukure

solfedžo skolotāja, koncertmeistare, atbildīgā par mācību darba organizēšanu

Jana Vaivade

mūzikas literatūras un klavierspēles skolotāja, koncertmeisatre

Jānis Jansons

saksofona un klarnetes spēles skolotāja, orķestra diriģents

Jānis Krūmiņš

matāla pūšaminstrumentu spēles skolotājs

Jeļena Tēraudkalne

kora klases skolotāja, koncertmeistare

Vadība

Ralda Ziemule

direktore, kokles spēles skolotāja

+371 64715629

Pieņemšanas laiki:

Otrdienās no 13.00 līdz 15.00, ceturtdienās no 16.00 līdz 18.00