Kontaktinformācija

Vadība

Ralda Ziemule

direktore, kokles spēles skolotāja

+371 64715629

Pieņemšanas laiki:

Otrdienās no 13.00 līdz 15.00, ceturtdienās no 16.00 līdz 18.00

Skolotāji

Jānis Krūmiņš

metāla pūšaminstrumentu spēles skolotājs

Jānis Jansons

saksofona un klarnetes spēles skolotājs, orķestra diriģents

Aija Silakalne

flautas spēles skolotāja

Jeļena Tēraudkalne

kora klases skolotāja, koncertmeistare

Elita Mukāne

akordeona spēles skolotāja

Edīte Kulberga

vijoles spēles skolotāja

Inese Niklaviča

kora klases skolotāja, diriģente, koncertmeistare

Jana Vaivade

mūzikas literatūras un klavierspēles skolotāja, koncertmeisatre

Inga Čukure

solfedžo skolotāja, koncertmeistare, atbildīgā par mācību darba organizēšanu