Kontaktinformācija

Atbalsta personāls

Diana Šalgūna

jurista palīgs

Linda Viduce

vecākā lietvede

+371 64715610

Speciālisti

Ināra Ēķe

personāla vadības speciāliste

+371 64715621

Vadība

Dace Janīte

kancelejas vadītāja

+371 64715614