Kontaktinformācija

Atbalsta personāls

Līvija Feldmane

Kasiere

+37164715625

Kārlis Kārkliņš

Nekustamā īpašuma nodokļa administators

26114866

Solvita Raga

vadītājas vietniece - ekonomiste

+371 64715613

Vadība