Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Iepirkumi

 

Paziņojuma datums

Iepirkuma ID numurs

Iepirkuma priekšmets

Dokumenti

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 Piezīmes 

 22.05.2017.

 NR. SND/2017/8-ELFLA 

 "Būvuzraudzība Strenču novada pašvaldības autoceļu pārbūvei"

  Nolikums

 līdz 02.06. 2017. plkst. 10.00.

 

 12.05.2017.

 Nr. SND/2017/10

  „Notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārtas iegāde Strenču novada pašvaldības vajadzībām” 

 Noteikumi

Dūņu testēšanas pārskats 

 līdz 24.05.2017. plkst 10.00.

 

 21.04.2017.

 Nr. SND/2017/7- ELFLA 

 Atklāts konkurss "STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU PĀRBŪVE" 

 Nolikums

lokālā tāme Plāņi -Čarnas

lokālā tāme Liepugatve - Grobi

būvprojekts Plāņi -Čarnas 

būvprojekts Liepugatve - Grobi

  līdz 15.05.2017. plkst 10.00.

 

 

 20.02.2017.

 Nr.SND/2017/3 

 “Operatīvā transporta iegāde”

 Nolikums

 līdz 03.03.2017. plkst 10.00

 Lēmums

 10.02.2017.

 SND/2017/2

  “Autoceļu ikdienas uzturēšana Strenču novadā 2017.gadā”

 Noteikumi

  Līdz 2017.gada 21.februārim plkst. 10.00.

  Lēmums

 09.01.2017.

 SND/2017/1- ELFLA 

 "Būvniecības darbi projekta „Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā, 2.kārta"

 Noteikumi

Tehniskais projekts 

Līdz 2017.gada 20.janvārim plkst. 10.00.

 

 Lēmums

PAZIŅOJUMI

   2016.gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2015. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2014. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2013. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2012. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2011. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2010. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit