Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Iepirkumi

 

Paziņojuma datums

Iepirkuma ID numurs

Iepirkuma priekšmets

Dokumenti

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

 Piezīmes 

 20.09.2017.

 Nr.SND/2017/18

 „Jauna traktora ar aprīkojumu noma ar izpirkuma tiesībām”

  Nolikums

  līdz 2017.gada 16.oktobrim plkst.10.00.

 

 11.09.2017.

 Nr. SND/2017/17

  „Jauna traktora ar aprīkojumu noma ar izpirkuma tiesībām" 

 Nolikums

 līdz 2017.gada 6.oktobrim plkst.10.00.

 Ziņojums

Iepirkuma procedūra tiek pārtraukta!

 11.08.2017.

 Nr. SND/2017/15

   „Notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārtas iegāde Strenču novada pašvaldības vajadzībām" 

 Noteikumi

Dūņu testēšanas pārskats 

 līdz 2017.gada 22.augustam plkst.10.00.

 Lēmums

 08.06.2017.

 Nr. SND/2017/13

  “Notekūdeņu dūņu atūdeņošanas iekārtas iegāde Strenču novada pašvaldības vajadzībām” 

 Noteikumi

Dūņu testēšanas pārskats 

  līdz 2017.gada 19.jūnijam plkst.10:00.

 Lēmums

 22.05.2017.

 NR. SND/2017/8-ELFLA 

 "Būvuzraudzība Strenču novada pašvaldības autoceļu pārbūvei"

  Nolikums

 līdz 02.06. 2017. plkst. 10.00.

 Lēmums

 21.04.2017.

 Nr. SND/2017/7- ELFLA 

 Atklāts konkurss "STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS AUTOCEĻU PĀRBŪVE" 

 Nolikums

lokālā tāme Plāņi -Čarnas

lokālā tāme Liepugatve - Grobi

būvprojekts Plāņi -Čarnas 

būvprojekts Liepugatve - Grobi

  līdz 15.05.2017. plkst 10.00.

 

 Iepirkuma procedūras ziņojums

PAZIŅOJUMI

   2017. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2016.gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2015. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2014. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2013. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2012. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2011. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit

   2010. gadā veikto iepirkumu rezultāti Strenču novadā lasīt šeit