DISKUSIJA STRENČU NOVADA ATTĪSTĪBAI

Atpakaļ


 30. maijā ikviens interesents tika aicināts uz sarunu par Strenču novada attīstību un mazās uzņēmējdarbības uzsākšanu. Ikviens, kurš apmeklēja šo pasākumu Strenču kultūras namā, varēja uzzināt daudz jauna par Strenču novada attīstību un uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām. Kopā ar pašvaldības speciālistiem bija iespēja diskutēt arī par Strenču tranzītielas 2.kārtas rekonstrukcijas projekta īstenošanu. Pasākumā piedalījās novada iedzīvotāji, domes deputāti, vietējie uzņēmēji, pašvaldības speciālisti, SIA “Grupa 93” eksperti un lauku attīstības konsultanti.
Pasākuma pirmajā daļā SIA “Grupa 93” eksperts Jurijs Kondratenko prezentēja jauno Strenču novada attīstības programmu un tajā ietvertos prioritāros novada attīstības virzienus tuvākajos septiņos gados. Prezentācijas noslēgumā iedzīvotājiem bija iespēja diskutēt par Strenču novada prioritārajiem attīstības virzieniem. Attīstības programmas izstrāde ilga kopš 2011. gada aprīļa un to izstrādāja SIA “Grupa 93” eksperti sadarbībā ar Strenču novada domes deputātiem, pašvaldības un tās iestāžu speciālistiem, novada uzņēmējiem un novada iedzīvotājiem. Strenču novada attīstības programma ir pirmais attīstības plānošanas dokuments Strenču novadam, kas ietver attīstības prioritātes novadā tuvākajiem septiņiem gadiem. Labi izstrādāta attīstības programma ir svarīgs priekšnoteikums novada ilgtspējīgai attīstībai un projektu ieceru plānošanai.

Tā kā viens no attīstības programmas prioritārajiem virzieniem ir vietējās nodarbinātības veicināšana, klātesošie tika informēti par iespējām uzsākt uzņēmējdarbību. Par mājražošanas un mazās uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām pieredzē dalījās  lauku attīstības konsultantes Iveta Buņķe un Gunita Kainaize. Interesanti bija dzirdēt par Rūjienas mājražotāju un uzņēmēju pieredzi, finansējuma piesaistes iespējām, pārtikas drošības normām, nodokļiem, mājražotāju produkcijas pārdošanas iespējām. Sarunu veiksmīgi moderēja SIA “Grupa 93” eksperts Neils Balgalis. Liela interese bija par Ņinas Laurenovičas praktisko pieredzi ozolzīļu kafijas gatavošanā un garšvielu audzēšanā Jērcēnu pagastā bioloģiskajā saimniecībā “Laurīši”. Interesanti bija dzirdēt stāstījumu par kafijas pagatavošanas procesu, kuras galvenā sastāvdaļa ir Kaņepju dižozola zīles. Pēc Ņinas Laurenovičas teiktā, iespēju uzsākt mājražošanu savā saimniecībā ir ļoti daudz, vajag tikai drosmi un uzņēmību.
 
 Viens no šobrīd lielākajiem un aktuālākajiem projektiem Strenču novada pašvaldībai ir Strenču tranzītielas 2. kārtas rekonstrukcijas projekts. Klātesošos ar izstrādāto tranzītielas rekonstrukcijas vīziju iepazīstināja tehniskā projekta autors Aigars Leitis. Par šo projektu klātesošie izrādīja lielu interesi un izskanēja dažādi viedokļi un ierosinājumi par tranzītielas projekta īstenošanu. 

Pasākuma noslēgumā izskanēja priekšlikums šāda veida tikšanās organizēt arī turpmāk, lai diskutētu ar novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Paldies visiem, kas piedalījās novada attīstības ieceru apspriešanā! Kopā mēs varam veidot savu dzīves vidi labāku!

Līga Čukure
Strenču novada domes Attīstības un plānošanas departamenta speciāliste
T. 64715667; e-pasts:
liga.cukure@strencunovads.lv

Fotogrāfijas – Galerijā/Diskusija Strenču novada attīstībai