Kontaktinformācija

Iestāde Strenču pilsētas bibliotēka

Sarmīte Kosmane

Strenču pilsētas bibliotēka vadītāja

+371 64715633

Antra Else

Strenču pilsētas bibliotēka bibliotekāre

+371 64715631

Struktūrvienības

Daina Rezgale

Plāņu pagasta Plāņu bibliotēka vadītāja

+371 64715654

Līga Rābante

Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēka- saieta nams vadītāja

+371 64715658

Ilvija Ķimse

Jērcēnu pagasta bibliotēka- informācijas centrs vadītāja

+371 64715652

Viktoriia Briunina

Sedas pilsētas bibliotēka vadītāja

+371 64715646