Atbalsts uzņēmējdarbībai

Uzņēmēju atbalstītāji:

  • Vidzemes plānošanas reģions Valmieras birojs – Purva iela 12a, B korpuss, 216.- 218.kab., Valmiera, LV-4201; tel. 29289487; 64219021, 64116080; E-pasts: vidzeme@vidzeme.lv

Darba laiks: darba dienās  09.00–17.00

  • Valmieras biznesa un inovāciju inkubators – Purva iela 12, Valmiera, LV-4201, tel. 64250880; 62401098, 28304059; E-pasts: info@vbii.lv

Darba laiks: darba dienās 8.30–17.00.

  • Attīstības finanšu institūcijas Altum Valmieras reģionālais centrs – Rīgas iela 9, Valmiera, LV-4201. tel. 64 222 860; e-pasts: altum@altum.lvhttp://www.altum.lv

Darba laiks: darba dienās 8.30–17.00.

ALTUM (www.altum.lv) ir Latvijas valstij piederoša kapitālsabiedrība, kas uzņēmējiem sniedz valsts atbalstu finanšu instrumentu veidā (aizdevumi, garantijas, ieguldījumi riska kapitāla fondos, utml.), konkrētu programmu ietvaros papildinot to arī ar nefinanšu atbalstu (konsultācijas, mentorings utml.).

ALTUM atbalsta

  • Biznesa uzsācējus;
  • Mazos un vidējos uzņēmumus;
  • Lauksaimniekus;
  • Iedzīvotājus.

ALTUM piedāvātie valsts atbalsta instrumenti paredzēti uzņēmumiem visās attīstības stadijās – sākot no biznesa idejas izstrādes un uzņēmuma darbības uzsākšanas līdz pat lielu biznesa projektu attīstīšanai, veicinot uzņēmumu izaugsmi.

ALTUM šobrīd piedāvā sekojošas valsts atbalsta programmas:

Aizdevumi investīcijām un apgrozāmajiem līdzekļiem biznesa uzsākšanai un attīstīšanai;
•Garantiju programmas finanšu resursu pieejamībai, eksporta darījumu riska apdrošināšanai, iedzīvotāju mājokļu aizdevumiem;
•Riska kapitāls;
•Nefinanšu atbalsts – mentorings, konsultācijas, u.c.

Lai atrastu sava uzņēmuma aktuālajām vajadzībām piemērotāko programmu, aicinām izmantot Atbalsta programmu kalkulatoru šeit:https://www.altum.lv/lv/kalkulatori/atbalsta-kalkulators/
Kontaktinformācija: https://www.altum.lv/lv/kontakti/regionalie-centri-un-konsultaciju-biroji/valmiera/

  • Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) – Pērses iela 2, Rīga, LV-1442, tel. 67039499; e-pasts: jautajumi@liaa.gov.lv; http://www.liaa.gov.lv