Atpakaļ

Gaujas dabas takas atjaunošana

Atbalsta fondi:

LVAF (Latvijas vides aizsardzības fonds)


Īstenošanas periods:

07.2016. - 11. 2016.

Projekta mērķis:

Nosargāt bioloģisko daudzveidību un saglabāt atpūtai un dabas izzināšanai pievilcīgu un videi drošu maršrutu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem, īstenojot apsaimniekošanas pasākumus un infrastruktūras darbus visā Gaujas dabas takas garumā.

Projekts:  ANTROPOGĒNĀS SLODZES OPTIMIZĒŠANAS UN BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS ILGTSPĒJAS NODROŠINĀŠANAS PASĀKUMI GAUJAS DABAS TAKĀ STRENČU NOVADĀ

Projekta aktivitātes:

1. Dabas takas marķējuma, norāžu un informējošo zīmju atjaunošana.

2. Dabas takas objekta dižkoka “Dravas ozols” vainaga rekonstrukcija.

3. Gājēju tiltiņa atjaunošana pār Gaujas vecupju savienojošo grāvi dabas takas objektā “Vācu stiga”.

4. Aizzēluma likvidēšana ap dižkoku “Dravas ozols” un apauguma novākšana dabas takas gājēju pārvietošanās zonā.

Lēmums par projekta ieviešanu: 07.06.2016.

Projekta kopējais finansējums: EUR  7 637,00

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR  1 300,00

Fonda/Valsts atbalsts: EUR  6 337,00

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624,

e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv

Projekta vadītājas asistente: Kristīne Lāce, Plānošanas un attīstības nodaļas tūrisma speciāliste- starptautisko projektu vadītāja, t.: 64715667,

e-pasts: kristine.lace@strencunovads.lv

Dokumenti lejupielādei

relize_16_06_2016

relize_04_10_2016