Atpakaļ

Vides sakārtošana Strenču vēsturiskajā tirguslaukumā, 2.kārta

Atbalsta fondi:

ELFLA (Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai)


Īstenošanas periods:

10.2016. - 09. 2018.

Projekta mērķis:

Radīt pievilcīgu pilsētas publisko ārtelpu,  izveidojot jaunu tirgošanās un rekreācijas vietu Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā

1. 1.grupas būvprojekta izstrāde

2. Labiekārtošanas darbi Strenču vēsturiskajā tirgus laukumā

Lēmums par projekta ieviešanu: 27.09.2016.

Projekta kopējais finansējums: EUR 50464,69

Attiecināmās izmaksas kopā EUR 29771,00, tsk.:

ELFLA atbalsts: EUR 26 793,90

Pašvaldības līdzfinansējums: EUR 2 977,10

Neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums): EUR 20 693,69

Projekta vadītāja: Iveta Ence, Plānošanas un attīstības nodaļas vadītāja, t.: 64715624, e-pasts: iveta.ence@strencunovads.lv