Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
81276

Informācija iedzīvotājiem
27.09.2017


Strenču novada dome informē, ka bērnu tiesību pārkāpumu, vardarbības un krīzes situāciju gadījumos iedzīvotāji var vērsties pēc palīdzības, zvanot pa tālruņiem:

Darba laikā: Bāriņtiesa - 26318020; 64715632 vai Pašvaldības policija - 26347666

Ārpus darba laika:  Valsts policijas palīdzības tālrunis - 110
 
      Atpakaļ