Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
76765

VOKĀLĀS MŪZIKAS KONKURSĀ “BALSIS 2017”
02.03.2017


Arī šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, norit vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2017”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām un izglītības iestādēm. Konkursa mērķi un uzdevumi ir: Stiprināt bērnu un jauniešu nacionālo identitāti, apzinot sava kultūrvēsturiskā novada tautas dziesmu mantojumu, padziļinot zināšanas par latviešu tautas dziesmu un sekmējot jauna, mākslinieciski augstvērtīga un radoša vokālo ansambļu repertuāra apguvi un paplašināšanu. Veicināt bērnu un jauniešu vokālo ansambļu radošo darbību, izaugsmi un attīstību un atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību izteikt un apliecināt sevi mūzikas mākslā. Attīstīt, kopt un pilnveidot vokālo ansambļu muzicēšanas tradīcijas, nodrošinot tiem iespējas uzstāties, pilnveidojot vokālo ansambļu skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un akustiskās muzicēšanas prasmi. Izvērtēt vokālo ansambļu sniegumu un sniegt metodisko atbalstu to darbībai. Konkurss norit 3 kārtās.

“Šodien, 2.martā noslēdzās konkursa 1.kārta Valkā, kurā piedalījās Valkas un Strenču novadu muzikālie kolektīvi.

Strenču novadu pārstāvēja 2 ansambļi – 3.-4.klašu ansamblis un 7.klases meiteņu ansamblis. Konkursantu nepilnā sastāva dēļ jaunāko klašu ansamblis kopā ar savu vadītāju Inesi Niklaviču pieņēma lēmumu piedalīties koncertā, bet nepretendēt uz žūrijas vērtējumu un tālāku dalību konkursa 2.kārtā.

7.klases meiteņu ansamblis startēja konkursā A grupā un ieguva augsto I pakāpes diplomu. Meitenes kopā ar savu māksliniecisko vadītāju Inesi Niklaviču un koncertmeistaru Pēteri Strautu 10.martā dosies uz Mazsalacu, lai piedalītos Vidzemes vēsturiskā novada ansambļu skates 2.kārtā.

Skates – koncerta dalībniekus Valkā priecēja arī Strenču mūzikas skolas duets – Karīna Doroško un Amanda Smirnova. Tāpat kā jaunāko klašu ansamblis, Karīna un Amanda saņēma konkursa rīkotāju pateicības rakstus. Prieks un lepnums par mūsējiem!” informē Strenču novada vidusskolas direktore Dace Gaigala.

Ielādēju... 
      Atpakaļ