Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
74027

STRENČU NOVADA PAŠVALDĪBAS APBALVOJUMUS PASNIEGS 17. NOVEMBRĪ (atkārtota informācija)
17.11.2016


Strenču novada pašvaldības apbalvojumus “GADA CILVĒKS” UN “GADA KOLEKTĪVS” saņems:

 

PAR MŪŽA IEGULDĪJUMU ANDRIS ARĀJS – Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas ārsts/psihiatrs -  par mūža ieguldījumu un ilggadīgu, profesionālu darbu garīgās veselības aprūpē.

GADA CILVĒKS 2016 AIVARS MAGONE – Strenču novada vidusskolas mājturības skolotājs - par nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu un profesionalitāti skolēnu izglītošanā.

GADA CILVĒKS 2016 RITA ZELTĪTE TREISNERE – Plāņu pagasta biedrības “Kāre” valdes priekšsēdētāja -  par sociālās un kultūrvides veidošanu Plāņu pagastā un sabiedrisko aktivitāti Strenču novadā.

GADA CILVĒKS 2016 ALEKSANDRS TOMAŠEVIČS – AS Seda valdes loceklis, ražošanas direktors -  par personīgo ieguldījumu un nozīmīgu finansiālu atbalstu Sedas pilsētai.

GADA CILVĒKS 2016 ELĪNA MUIŽNIECE – uzņēmēja, zīmola Smukcepures radītāja -  par radošām idejām uzņēmējdarbībā un latviskās identitātes popularizēšanu. 

GADA CILVĒKS 2016 INDRA LIELKĀJA – Strenču novada apzaļumošanas speciāliste -  par izcilu darbu un radošumu estētiskās vides un Strenču novada vizuālā tēla veidošanā.

GADA CILVĒKS 2016 JĀNIS JANSONS – Strenču Mūzikas skolas skolotājs, pūtēju orķestra diriģents -  par neizsīkstošu enerģiju un radošu iniciatīvu līdzdarbojoties Strenču novada kultūras dzīvē un jauniešu piesaisti mūzikai.

GADA CILVĒKS 2016 JĀNIS ENCE – Ziemeļvidzemes mežniecības mežzinis, z/s Laidavas īpašnieks -  par ieguldījumu sabiedrības izglītošanā dabas, vides un kultūrtūrisma jomā un sabiedrisko aktivitāti Strenču novadā.

PAR PANĀKUMIEM SPORTĀ STRENČU NOVADA BASKETBOLA KOMANDA “STRENČU MRS” –  par  sasniegumiem, uzvarām un kolektīva garu popularizējot basketbolu un Strenču novadu.

GADA KOLEKTĪVS 2016 LATVIJAS ORGANIZĀCIJAS “GLĀBIET BĒRNUS” STRENČU NOVADA NODAĻA –  par novada maznodrošināto un trūcīgo iedzīvotāju labklājības celšanu un palīdzību grūtībās nonākušajām ģimenēm.

GADA KOLEKTĪVS 2016 FOLKLORAS KOPA “MEŽĀBELE” –  par ieguldījumu tradicionālās kultūras saglabāšanā, latviešu folkloras un kultūras mantojuma popularizēšanā. 

 

 

 

 
 
      Atpakaļ