Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
76549

STRENČU NOVADA DOMES SĒDE - 22. FEBRUĀRĪ
21.02.2017


NOVADA DOMES SĒDE 
NOTIKS

2017.gada 22.februārī                                          domes telpās
plkst. 15.00                                                Valkas ielā 16, Strenčos


Darba kārtībā:
1.      Par novada vēlēšanu komisijas locekļa darbības izbeigšanu. 
2.      Par novada vēlēšanu komisijas kandidāta pieteikšanās termiņa izsludināšanu.
3.      Par atbrīvošanu no Civilās aizsardzības komisijas sastāva.
4.      Par dūmvadu tehniskās apskates un tīrīšanas pakalpojumu.
5.      Par Strenču novada vispārējās izglītības iestāžu izdevumu tāmēm un savstarpējiem norēķiniem  2017.gadā.
6.      Par parāda norakstīšanu. 
7.      Par grozījumiem noteikumos “Par Strenču novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomu”.
8.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu D.L.
9.      Par dzīvojamās platības piešķiršanu I.B.
10.     Par dzīvojamās platības piešķiršanu A.G.
11.     Par dzīvojamās telpas īres līguma pārslēgšanu. 
12.     Par dzīvojamās platības maiņu.
13.     Par dzīvojamās platības maiņu.
14.     Par zemes nomas līguma pārtraukšanu.
 
      Atpakaļ