Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
76662

SKOLĒNU UN PEDAGOGU VEIKUMS ATSPOGUĻOJAS MĀCĪBU OLIMPIĀDĒS
27.02.2017


Mēs saviem bērniem

atstājam mantojumā tikai divas lietas-

 saknes un spārnus.

 / Modings Kārters/

Ar pirmajiem pavasarīgajiem saules stariem un gaišiem rīta cēlieniem ir pienācis  marts. Laiks, kad skolēni un pedagogi, domās un darbos, vērš uzmanību izdarītajam, paveiktajam, veiksmēm un neveiksmēm. Lai ar jaunu apņēmību varētu turpināt skolas gaitas vēl šajā mācību gadā. 

Strenču novada vidusskolas skolēnu un pedagogu devums savā un skolas dzīvē vērtējams pozitīvs. Ir augsti  un ļoti labi sasniegumi starpnovadu mācību priekšmetu olimpiādēs. Ir zināšanas, kuras jāpapildina, lai varētu  apliecināt spējas kādā no priekšmetiem.

Šobrīd, kad turpina risināties Valkas un Strenču novadu  mācību priekšmetu olimpiādes,  iegūtie rezultāti priecē skolas saimi.

Esam pārstāvējuši 9.-12.klašu bioloģijas olimpiādi (2. vieta 9.klases skolniecei Annai Kitijai Ziediņai, skolotāja Ingrīda Strazdiņa). 9.-12.klašu vēstures olimpiādi (atzinība Sedas filiāles 9.klases skolniekam  Aleksandram Alanam Kalniņam, skolotāja Ilona Sergejeva).8.-9.klašu  latviešu valodas un literatūras olimpiādi ( 1.vieta 9.klases skolniecei Danai Akmentiņai un 2.vieta 8.klases skolniecei Gintai Vītoliņai, skolotāja Lāsma Vāvere). 5.-8.klašu matemātikas olimpiādi (1.vieta 5.klašu grupā Druvim Bičevskim, skolotāja Solvita Tēberga; 1.vieta 6.klašu grupā Robertam Riņķim, skolotāja Gunta Jansone; 1.vieta 8.klašu grupā Martam Bičevskim, skolotājs Kristaps Dzilna). 

Tāpat ļoti labus rezultātus uzrādīja 5.-7.klašu skolēni datorikas turnīrā, kurš norisinājās Smiltenē.  1.vieta 5.klašu grupā- Robertam Marenim; 3.vieta  5.klašu grupā Artai Karnātei, 1.vieta 6.klašu grupā- Robertam Riņķim ( skolotāja Inga Savicka). 

Prieks, ka zēnu mājturības skolotājs turpina  skolēnus iesaistīt koka auto modeļu sacensībās. Šoreiz sacensības noritēja Talsos, no kurām ar iegūto 1. vietu 5.-9.klašu grupā atgriezās 5.klases skolnieks Andris Nikalass Dzenis. 

Paldies skolēniem, vecākiem, skolotājiem par darbu ikdienā un olimpiādēs!

Rezultāti olimpiādēs LASĪT ŠEIT 

Darbīgu  pavasari vēlot -

Strenču novada vidusskolas administrācija
 
      Atpakaļ