Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
76957

PAR KOKU ZĀĢĒŠANU UN KOPŠANU
09.03.2017


Sakarā ar iedzīvotāju interesi par šobrīd novadā notiekošo koku zāģēšanu, vēlamies skaidrot šo situāciju.

Saskaņā ar “Ārpus meža koku ciršanas komisijas nolikumu”, koku izvērtēšana Strenču novadā, ar sezonāliem ierobežojumiem putnu ligzdošanas laikā, notiek visu gadu, tādējādi pārliecinoties par koku stāvokli un to bīstamību. Iepriekš pārbaudot, zāģēti tiek koki, kuriem konstatētas vizuāli redzamas bīstamības pazīmes, piemēram, piepes, koku šķelšanās u.c. Ierosinājumu par bīstama koka nozāģēšanu komisijai var iesniegt jebkurš iedzīvotājs.

Šajā gadā pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar uzņēmumu SIA “Koku Alianse”, kas Strenču novadā ir uzsākusi bīstamo koku zāģēšanu. Kopumā plānots nozāģēt 16 bojātus un bīstamus kokus, 3 100 eiro apmērā. Izmaksas ir tik lielas, jo zāģēšanas darbus var veikt tikai sertificēti speciālisti, ar nepieciešamajām iemaņām un aprīkojumu – arboristi. Koku atrašanās vieta tuvu ēkām, autoceļiem, elektrolīnijām ir bīstama un koku gāšanas procesā var bojāt infrastruktūru. Nozāģētie koki tiek lietderīgi izmantoti, nodrošinot Strenču sabiedrisko pirti, Strenču Mūzikas skolu un Jērcēnmuižu ar malku.

Informējam, ka nozāģēto koku vietā Strenču novada pašvaldības teritorijā Valkas ielā 16, plānots veidot rododendru stādījumus. Pavasarim iesākoties, arī pārējā novadā tiks veikti labiekārtošanas darbi -  esošo koku zaru un vainagu apzāģēšana. 

                   Strenču novada pašvaldības sabiedrisko attiecību praktikante Renāte Biezā

Ielādēju... 
      Atpakaļ