Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
78347

PALĪDZĒSIM STUDENTEI BAKALAURA DARBA VEIKŠANĀ!
02.05.2017


Lūgums palīdzēt Vidzemes Augstskolas Komunikācijas un Sabiedrisko attiecību programmas 4.kursa studentei, saistībā ar topošo bakalaura darbu, kurā nepieciešams pētījums par pašvaldību komunikācijas lomu iedzīvotāju piesaistē, novada, mazpilsētas attīstības veicināšanā un tās ietekmi lokālpatriotisma veidošanās procesos. Kā vienu no pašvaldībām studente iekļāvusi arī Strenču novada pašvaldību, tāpēc 

Anketas forma- https://goo.gl/forms/Og98xWgMgCEyzFeX2 

Anketā ietverti jautājumi par migrāciju - tās iemesliem, iedzīvotāju ikdienā izmantotajiem komunikācijas kanāliem un iedzīvotāju apmierinātības līmeni ar informācijas saturu un kvalitāti. 

Pētījumā iekļautās pašvaldības - Cēsis, Lubāna, Strenči, izvēlētas balstoties uz iekšējās migrācijas saldo rādītājiem.

Esiet atsaucīgi, ziedojot laiku anketas aizpildīšanai!  
 
      Atpakaļ