Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
74542

NOVADĀ TIEK UZSTĀDĪTAS NORĀŽU ZĪMES
27.11.2016


 

Vakar un šodien diezgan skarbos laika apstākļos tiek uzstādītas norāžu zīmes visā Strenču novadā, realizējot projektu "Vienotas norāžu zīmju sistēmas ieviešana Strenču novadā". Vakar zīmes jau atrada savas vietas Sedā, Plāņu pagastā un Jērcēnu pagastā. Šodien tās tiek uzstādītas Strenčos.

Projekta mērķis ir uzlabot pakalpojumu pieejamību un vides pievilcību, uzstādot norāžu zīmes oficiālajās Strenču novada ģerboņa krāsās. Projektu apstiprināšanai ir virzījusi biedrība "Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA". Par ilgi gaidīto norāžu zīmju uzstādīšanu ir prieks un gandarījums pašiem, tās palīdzēs mūsu novada viesiem atrast novada iestādes un tūrisma objektus. 

Projekta kopējais finansējums: EUR  10 661,87; Pašvaldības līdzfinansējums: EUR  1 066,19; ELFLA atbalsts: EUR 9 595,68

Ginta Gailīte, sabiedrisko attiecību speciāliste 

Ielādēju... 
      Atpakaļ