Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
78784

IZNĀKUSI TRADĪCIJU BURTNĪCA "GAUJAS PLOSTNIEKI"
22.05.2017


20. Gaujas plostnieku svētkos saviesīgā noskaņā tika atvērta īpaša grāmata “Gaujas plostnieki”. To laidusi klajā starpnozaru mākslu grupa SERDE sērijā “Tradīciju burtnīca”.

Tradīciju burtnīcā “Gaujas plostnieki” apkopoti stāsti un  atmiņas, kas atklāj senāku laiku notikumus ne tikai Strenčos, bet arī citviet Gaujas krastos, kad Latvijas garākā upe tika izmantota kā ūdensceļš kokmateriālu transportēšanai un  koku pludināšana bija tautsaimnieciski aktīva un svarīga nozare Vidzemē.  

2016. un 2017. gadā Sinolē, Vidagā, Vijciemā, Strenčos, Valmierā, Cēsīs, Siguldā un Alderos tika satikti Latvijas koku pludināšanas kantora bijušie darbinieki un pierakstītas viņu atmiņas par darbu uz Gaujas un Mazā Baltezera ūdensdārzos.  Lai arī labi apmaksāts, koku pludināšanas darbs nebija no vieglajiem, nolaidībai un slinkumam te nebija vietas. No Gaujas plostnieku stāstiem var nojaust, ka tas bijis darbs ar brīvības sajūtas un romantikas klātbūtni. Kā stāsta bijušais koku pludināšanas kantora darbinieks  Andris Pliskavs no Strenčiem: Tā bija tāda organizāvija – brīvie. Savukārt Strenču novada iedzīvotājs Ēriks Ennītis no Sedas, kurš uz Gaujas nostrādāja tikai vienu sezonu, atminas, ka darbs bijis grūts, tomēr labi apmaksāts, atzīstot arī, ka plostnieki drusciņ arī iedzēra, tomēr darbs tika izdarīts!

Izdevumā publicēti arī Gaujas plostnieku pēcteču, viņu radinieku (sievu, bērnu) un aculiecinieku stāsti, kas pauž aizgājušo laiku liecības, piemēram, bērnu dauzīšanos pa baļķiem, ragatu izmantošanu, lai tiktu pāri upei uz skolu vai sēņu mežiem, došanos ar mazajiem plostiņiem  jeb pleserīšiem  atpūtas braucienos u.c.

Tradīciju burtnīcā iekļauti arī agrāk pierakstītu atmiņu fragmenti, kas glabājas Strenču novada pašvaldībā un Lejasciema kultūrvēsturiskā mantojuma un tradīciju centrā un lielākā daļa  no tiem tiek publicēti pirmoreiz, piemēram, strencēnieša, Gaujas plostnieka Alfreda Gustsona pierakstītās atmiņas. Šie stāsti acpriekšā uzbur ainas, kad Gaujā brauca plostu karavānas,  plostniekiem raizes sagādāja Strenču krāces, bet vakaros Gaujmalā pie ugunskuriem skanēja brašas dziesmas.

Tradīciju burtnīcas nobeigumā lasāmi tagadējo Gaujas plostnieku stāsti, kuri pierakstīti, satiekot Mārtiņu Gaigalu, Romānu Polīti, Jāni Vāveri, Aināru Vanagu un Velgu Graumani.  Šīs atmiņas atklāj dažādus notikumus pēdējo 20 gadu laikā, kopš  Strenčos notiek Gaujas Plostnieku svētki, darbojas biedrība “Gaujas plostnieki” un ik gadu maijā  atkal tiek sietas plenes, lai uz pāris dienām  Gauja atkal satiktu 21.gadsimta korņikus un malačus.  Lai arī daudz kas gadu gaitā ir mainījies, Gaujas plostnieku svētki palīdz saglabāt šo Vidzemei tik raksturīgo tradīciju mūsdienās un ik gadu no jauna apliecina mūžseno patiesību, ka plostam jāiet plosta ceļš.  

Izdevumu ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu sagatavojusi kultūrvēsturniece Ieva Vītola, mākslinieks Mārtiņš Ratnieks un redaktore Rita Treija. Izdevuma vizuālo noformējumu veido fotogrāfijas no teicēju  personīgajiem arhīviem, kā arī senākas bildes no Egila Jemeļjanova foto un pastkaršu kolekcijas. Izdevuma beigās iekļauts arīdzan vārdu krājuma saraksts ar Gaujas plostnieku arodam raksturīgo un īpatno sarunvalodu.

 

Sirsnīga pateicība pludināšanas meistaram Mārim Mitrevicam par ierosmi pētījumam un tradīciju burtnīcas sagatavošanai! Paldies par atsaucību visiem satiktajiem atmiņu autoriem – Laimonim Akmentiņam, Laimonim Bašķim, Laimonim Brantam, Elmāram Beikmanim, Jānim Ciekuram, Ērikam Ennītim, Mārtiņam Gaigalam, Velgai Graumanei,  Ērikam Gumbelim, Dzintrai Igaviņai, Uldim Jaukulim, Jānim Jerumam, Kārlim Lorim, Skaidrītei Odiņai, Gunāram Pakalnam, Andrim Pliskavam, Romānam Polītim, Intai Siliņai, Dzintrai Skolmeistarei, Jurim Smalkajam, Rutai un Jānim Stradiņiem, Sašam (Sergejam) Šingelim, Verai Treijai, Aināram Vanagam, Jānim Vāverem un Veltai Vīgantei!

Tradīciju burtnīca “Gaujas plostnieki” pieejama visās Strenču novada bibliotēkās, to iespējams iegādāties Strenču Tūrisma informācijas centrā.

 

Vairāk informācijas: Ieva Vītola, 29144800, vitola.ieva@gmail.com
 
      Atpakaļ