Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
39743

GRĀMATU JAUNUMI BIBLIOTĒKĀ
04.11.2013


   Strenču pilsētas  bibliotēka piedalījās Latvijas Bibliotekāru biedrības un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izsludinātajā un Valsts Kultūrkapitāla fonda finansētajā projektu konkursā „Latviešu oriģinālliteratūra un autori bibliotēkās”.  Projekta mērķis ir sekmēt vērtīgāko latviešu oriģinālliteratūras izdevumu pieejamību publiskajās bibliotēkās.
     Kopumā konkursā tika iesniegti 76 projekti, bet atbalstīti - tikai 59. Mūsu iesniegtais projekts tika atbalstīts un bibliotēka ir saņēmusi latviešu orģinālliteratūras kolekciju, kurā ir vairāk par 70 izdevumiem.   Grāmatu kopā ir iekļautas dažāda satura latviešu oriģinālliteratūras grāmatas. Tajā ir gan jau pazīstamu rakstnieku D. Avotiņas, Ē. Hānberga, L. Muktupāvelas, G. Repšes, N. Ikstenas, I. Baueres, A. Manfeldes, Ē. Kūļa, L. Sēles prozas darbi, I. Ziedoņa, O. Vācieša, I. Auziņa dzejoļu krājumi, kā arī jaunākās paaudzes rakstnieku K. Želves, P. Draguna, M. Gūtmanes u. c. literārie darbi. Kolekcijā līdzās literārajiem darbiem ir arī izdevumi par rakstniekiem R. Blaumani, I. Ziedoni, G. Bereli, G. Priedi, grāmata par padomju režīmu, politisko publicistiku, par sakrālās arhitektūras un mākslas mantojumu Preiļu rajonā, Latvijas mūzikas dzīvi un jaunradi 1940. - 1945. gados un citas vērtīgas kultūrvēsturiskas grāmatas.
    Jauniegūtā grāmatu kolekcija ir sadalīta novada bibliotēkām, paredzot iespēju grāmatu apmaiņai, lai ar šo kolekciju varētu iepazīties visi novada grāmatu mīļotāji.
    Daļa grāmatu no jauniegūtās kolekcijas ir apskatāma izstādē Strenču pilsētas bibliotēkā.

   Visi laipni aicināti apmeklēt izstādi!


                  Strenču pilsētas bibliotēkas vadītāja Sarmīte Kosmane
 
      Atpakaļ