Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
74697

ESI PRETĪMNĀKOŠS!
02.12.2016


Labas pārvaldības princips paredz no valsts pārvaldes arī tādu rīcību, kas likumos nav tieši paredzēta, ja tas nepieciešams pretimnākošas attieksmes nodrošināšanai un privātpersonas tiesību ievērošanas veicināšanai. Tāpēc - valsts un pašvaldības iestādei pieņemto lēmumu vai izdarīto rīcību cilvēkam jāizskaidro ne tikai ar “likuma burtu”, bet arī cilvēcīgi atbilstoši katras personas uztverei un izpratnei.

Savukārt cilvēkam ir tiesības prasīt valsts pārvaldei pieņemto lēmumu izskaidrot saprotami.
 
      Atpakaļ