Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
76594

DARBA AIZSARDZĪBAS FILMU PĒCPUSDIENA STRENČOS
23.02.2017


 

Šī gada 3. martā Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas 2.nodaļas zālē norisināsies pasākums “5. Darba aizsardzības filmu pēcpusdiena”, kuru organizē RSU Darba drošības un vides veselības institūts sadarbībā ar Valsts darba inspekciju. Pasākuma mērķis ir iepazīstināt darba aizsardzības speciālistus un interesentus ar 2016. gadā Latvijā uzņemtajām, kā arī latviešu valodā tulkotajām filmām par darba aizsardzību, tādējādi veicinot gan darba aizsardzības speciālistu informētību, gan šo filmu tālāku izmantošanu nodarbināto apmācībā.

Informācija par pasākumu un pieteikšanos: http://stradavesels.lv/kalendars/2017-03-03/

Vienu no pasākumā demonstrētajām filmām, konkursa kārtībā ir sagatavojuši Strenču psihoneiroloģiskās slimnīcas darbinieki. 2016. gadā VSIA Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca piedalījās konkursā „Atbalsts darba aizsardzības filmu uzņemšanai” un saņēma finansiālu atbalstu. Konkursā tika pieteikta un vēlāk arī uzņemta 12 minūšu gara filma “Darba aizsardzība veselības aprūpē – darbinieku eņģelis”. Materiāla sagatavošanā piedalījās slimnīcas darbinieki, un šogad filma ir iekļauta darbinieku darba aizsardzības apmācībā. 

Darba aizsardzība ir darbinieku drošība un veselība darba vietā, kas ir ļoti būtiski aspekti ikvienam cilvēkam. Rūpes par darba aizsardzības ievērošanu jāuzņemas gan darba devējam, gan darbiniekam.

 

Ilona Pinzule

Projektu vadītāja, iestādes vadītājas asistente

VSIA “Strenču PNS”

ilona.pinzule@strencupns.lv
 
      Atpakaļ