Mājas lapas saturs ir Strenču novada domes īpašums.
Materiālu izmantošana iespējama ar atsauci un pilnā apjomā nevis fragmentāri.
Strenču novada pašvaldība

ENG | LV |


 
 

Aktualitātes novadā

   
81010

Apstiprināts Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas projekta iesniegums
15.09.2017


Strenču baznīcas teritorijā tiks veikti labiekārtošanas darbi

 

Strenču evaņģēliski luteriskā draudze ir saņēmusi informāciju no Lauku atbalsta dienesta par to, ka ir apstiprināts draudzes iesniegtais projekts “Vides pieejamības nodrošināšana Strenču evaņģēliski luteriskā baznīcā” LEADER programmā.

Projekts tiks īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projektu apstiprināšanai virzīja biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA”.

Projekts tiks īstenots līdz 2018. gada 30. jūnijam. Projektu plānots realizēt Baznīcas ielā 5, Strenčos, kur atrodas draudzes īpašumā esošā Strenču evaņģēliski luteriskā baznīca. Projekta ietvaros ir plānots atjaunot ieejas kāpnes, izbūvēt uzbrauktuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, veciem cilvēkiem, jaunām ģimenēm ar maziem bērniem, ieklāt bruģi gar baznīcu ar vadlīniju cilvēkiem ar redzes traucējumiem, uzstādīt informācijas stendu, velosipēdu novietni, 2 soliņus un atkritumu urnu. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 21 005,72 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums ir 18 905,15 EUR jeb 90 % no attiecināmajām izmaksām un no LELB budžeta līdzekļiem un Strenču evaņģēliski luteriskās draudzes budžeta līdzekļiem tiks nodrošināts līdzfinansējums 2100,57 EUR apmērā jeb 10 % no attiecināmajām izmaksām.

Saskaņā ar cenu aptaujas rezultātiem, būvdarbus veiks SIA “Raunas bruģakmens”.

Ilze Bičevska

Strenču evaņģēliski luteriskās draudzes locekle,

Tel. 64715664, e-pasts: ilze.bicevska@strencunovads.lv
 
      Atpakaļ